Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh cover

#1 - Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh - Kỳ 01 - Phá Tống

Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh

00:00
00:00
Download Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh - Kỳ 01 - Phá Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh - Kỳ 02 - Bị Khiêu Khích, Nhà Lý Nhiều Lần Uy Hiếp Nhà Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh - Kỳ 03 - Lý Thường Kiệt Nam Chinh Đại Phá Chiêm Thành audio
Download Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh - Kỳ 04 - 7 Vạn Quân Lý Thường Kiệt Phủ Đầu 100 Vạn Quân Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 05 - Tấn Công Toàn Biên Giới Chém Tướng Phá Đồn audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 06 - Vượt Thập Đại Sơn Bắt Sống Hàng Ngàn Quân Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 07 - Dùng Tượng Binh - Máy Bắn Đá Công Phá Ung Châu audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 08 - Hạ Thành Ung Châu Xác Quân Tống Chất Cao Như Núi audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 09 - Bị Phá Ung Châu - Tống Đem Vũ Khí Tối Tân Ra Đánh Đại Việt audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 10 - Dùng Lính Thủy Đánh Bộ Chống Quân Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 11 - Lý Thường Kiệt Dùng Gián Điệp Vua Tống Hoang Mang audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 12 - Đối Đầu Chiến Thuật Biển Người Của Phương Bắc Bằng Tượng Binh audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 13 - Đại Khai Sát Giới Quân Tống Tại Cửa Bạch Đằng audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 14 - Lý Thường Kiệt Bày Hiểm Trận Nướng Quân Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 15 - Quân Tống Bị Làm Thịt Khi Xâm Lược Đại Việt audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 16 - Lý Thường Kiệt Siết Vòng Vây Chôn Chân Hàng Vạn Quân Tống audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 17 - Tống Việt Nghị Hòa - Lân Bang Kinh Hãi audio
Download Lý Thường Kiệt Phạt Tống - Kỳ 18 - Tống Thua Trận Nhưng Muốn Bắt Lý Thường Kiệt audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

18 phần về cuộc Bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt

You are listening Lý Thường Kiệt Bắc Phạt Thần Thánh audio by Một Thế Giới.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends