Luân Hồi Du Kí cover

#1 - Hồi 00

Luân Hồi Du Kí

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Ngọc Chỉ ban cho Thánh Đức Đường Một pho sách quý phước âm dương Thiên đàng địa ngục từng qua lại Cứu hết muôn loài Phật xót thương. Người vật đều là kiếp chúng sinh Giúp nhau tránh nạn tỏ thâm tình Chó thường trung nghĩa cùng gia chủ Gà báo rạng đông dạ chí thành.

You are listening Luân Hồi Du Kí audio by Thánh Hiền Đường.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends