Kim Cương Kinh cover

#1 - GIỚI THIỆU

Kim Cương Kinh

00:00
00:00
Download CHƯƠNG 01. BÀN LUẬN SÔI NỔI, GÕ CỬA KIM CƯƠNG KINH audio
Download CHƯƠNG 02. PHẦN MỞ ĐẦU-BƯỚC VÀO HOÀN CẢNH THUYẾT PHÁP audio
Download CHƯƠNG 03. CON ĐƯỜNG TẤT YẾU THÀNH PHẬT-CHÍNH TRI, CHÍNH KIẾN SINH CHÍNH TÍN audio
Download CHƯƠNG 04. NHẤT NIỆM SINH TÍN TÂM NGƯỚNG CỬA THÔNG TỚI BÁT NHÃN audio
Download CHƯƠNG 05A. TRUY ĐẾN TẬN CÙNG CỦA VẤN ĐỀ LÝ GIẢI ĐƯỢC MỚI CÓ TÍN NGƯỠNG CHÂN CHÍNH audio
Download CHƯƠNG 05B. TRUY ĐẾN TẬN CÙNG CỦA VẤN ĐỀ LÝ GIẢI ĐƯỢC MỚI CÓ TÍN NGƯỠNG CHÂN CHÍNH audio
Download CHƯƠNG 05C. TRUY ĐẾN TẬN CÙNG CỦA VẤN ĐỀ LÝ GIẢI ĐƯỢC MỚI CÓ TÍN NGƯỠNG CHÂN CHÍNH audio
Download CHƯƠNG 06. THÔNG ĐẠT TÀI NĂNG VĨNH CỬU, CHÂN ĐẾ CỦA TU HÀNH audio
Download CHƯƠNG 07. THỰC TIỄN CHỨNG MINH NHẬN THỨC SÂU SẮC audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Kim Cương Kinh audio by Cưu Ma La Thập.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends