Khi tựa gối khi cúi đầu cover

Khi tựa gối khi cúi đầu

Cao Huy Thuần

1. Một thoáng cảm và nghĩ
2. Khi tựa gối
3. Hoàng đế và người thi sĩ
4. Một con đường, một thung lũng
5. Chiến tranh trong Trịnh Công Sơn
6. Hạnh phúc trong thơ
7. Nhớ Tế Hanh
8. Hình như mùa xuân vừa đến
9. Khi cuối đầu
10. Lời mở đầu truyện cổ
11. Thiền đời Trần, thiền Việt Nam
12. Đi đâu vội mấy
13. Khi vò chín khúc
14. Tin cậy
15. Trò chuyện
16. Lại trò chuyện
17. Khi chau đôi mày
18. Điện là gì?

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.