Ιακώβου cover

Ιακώβου

Stephanos

1. Kephalaio 1
2. Kephalaio 2
3. Kephalaio 3
4. Kephalaio 4
5. Kephalaio 5

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Aπευθύνεται στις δώδεκα διασκορπισμένες φυλές του Ισραήλ και σε όλους όσους πιστεύουν στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μια σειρά προτροπών και ενθαρρύνσεων , που σχετίζεται άμεσα με την επί όρους ομιλία. Επικεντρώνεται στο να αναζωπυρώσει την γνήσια ζωντανή πίστη και στην εξάσκηση της μετάνοιας , της εμπιστοσύνης, της ταπείνωσης και της αυτοκυριαρχίας. Ο Άγιος Ιάκωβος είχε εκλεγεί από τους αποστόλους ως ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Ιερουσαλήμ. Ζούσε μια ζωή άγια, αυστηρή και ασκητική. Σύμφωνα με την παράδοση , ακριβώς πριν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ , αφού άπιστοι Ιουδαίοι τον γκρέμισαν από τον ναό, τον λιθοβόλησαν μέχρι που τον σκότωσαν. It is addressed to the twelve tribes of Jerusalem which are scattered abroad and to every one that believes in the name of our Lord Jesus Christ. A series of admonitions and exhortations, it has many direct parallels with the Sermon on the Mount. He concentrates on rekindling true living faith and on the practice of repentance, trust, humility, patience, and self control. James was elected as the first bishop of Jerusalem by the apostles. He led a holy strict and ascetic life. According to tradition, just before the besiege of Jerusalem, being thrown from the temple by unfaithful Jews was stoned to death.