Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc cover

Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc

Michael Maloney

1. Chương 00
2. Chương 01 02
3. Chương 03 04
4. Chương 05 06
5. Chương 07
6. Chương 08
7. Chương 0910
8. Chương 11
9. Chương 12 13
10. Chương 14
11. Chương 15 16 17

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Xuyên suốt qua các thời kỳ, đã có nhiều thứ được sử dụng như tiền tệ với vai trò phương tiện thanh toán: gia súc, ngũ cốc, gia vị, vỏ sò, hạt cườm, và giờ là (tiền) giấy. Tuy nhiên chỉ có hai thứ mới thực sự là tiền mà thôi: đó là vàng và bạc. Khi tiền giấy trở nên thừa mứa và bị mất giá trị, người ta luôn quay về với những kim loại quý. Vào những lúc như thế vẫn luôn diễn ra một quá trình chuyển giao tài sản cực lớn. Và liệu những tài sản đó sẽ được chuyển giao cho bạn hay cho người khác? Điều này không hề nằm ngoài quyền năng điều khiển của bạn đâu