Ὕμνοι ἤτοι προοίμια (Homeric Hymns) cover

#1 - Α. Εἲς Ἀπόλλωνα

Ὕμνοι ἤτοι προοίμια (Homeric Hymns)

00:00
00:00
Download Α. Εἲς Ἀπόλλωνα audio
Download Β. Εἲς Ἑρμῆν audio
Download Γ. Εἲς Ἀφροδίτην audio
Download Δ. Εἲς Δήμητραν audio
Download Ε. Εἲς Ἀφροδίτην audio
Download ΣΤ. Εἲς Διώνυσον audio
Download Ζ. Εἲς Ἄρεα audio
Download Η. Εἲς Ἄρτεμιν audio
Download Θ. Εἲς Ἀφροδίτην audio
Download Ι. Εἲς Ἀθήναν audio
Download ΙΑ. Εἲς Ἥραν audio
Download ΙΒ. Εἲς Δήμητραν audio
Download ΙΓ. Εἲς Μητέρα Θεῶν audio
Download ΙΔ. Εἲς Ἡρακλέα Λεοντόθυμον audio
Download ΙΕ. Εἲς Ἀσκληπιόν audio
Download ΙΣΤ. Εἲς Διοσκούρους audio
Download ΙΖ. Εἲς Ἑρμῆν audio
Download ΙΗ. Εἲς Πᾶνα audio
Download ΙΘ. Εἲς Ἥφαιστον audio
Download Κ. Εἲς Ἀπόλλωνα audio
Download ΚΑ. Εἲς Ποσειδῶνα audio
Download ΚΒ. Εἲς Δία audio
Download ΚΓ. Εἲς Ἑστίαν audio
Download ΚΔ. Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα audio
Download ΚΕ. Εἲς Διόνυσον audio
Download ΚΣΤ. Εἲς τὸν αὐτόν audio
Download ΚΖ. Εἲς Ἄρτεμιν audio
Download ΚΗ. Εἲς Ἀθήναν audio
Download ΚΘ. Εἲς Ἑστίαν καὶ Ἑρμῆν audio
Download Λ. Εἲς Γῆν Μητέρα Πάντων audio
Download ΛΑ. Εἲς Ἥλιον audio
Download ΛΒ. Εἲς Σελήνην audio
Download ΛΓ. Εἲς Διοσκούρους audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Οἱ Ὁμηρικοὶ Ὕμνοι ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της)) - http://www.projethomere.com

Ὅπως ἦταν φυσικό, ξεκίνησα τὴν προσπάθεια μου μὲ τὴν ἠχογράφηση τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως διότι πιστεύω ὅτι βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὰ πρῶτα λογοτεχνικὰ ἔργα - Ἐπίσης θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς .

The Homeric Hymns are part of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole)) - http://www.projethomere.com

As I naturally started my effort with the recording of Homeric poetry because I believe it is at the top of Greek and Western literature Since they are the first literary works. Ι also believe that these great ancient Greek literary works must be recorded by Greek voices.

Les Hymnes Homériques font partis des travaux que j'ai commencés il y a quelques années sur mon site Projet Homère( sur la langue grecque dans sa globalité) : http://www.projethomere.com

Comme il était naturel , j'ai débuté les enregistrements avec la poésie homérique qui est au somment de la littérature grecque et occidentale puisqu'il s'agit des premières œuvres littéraires. Je suis persuadée qu'il est important que les anciennes œuvres littéraires grecques soient enregistrées par des voix grecques.

Summary by Ἑλένη Κεμικτσή.

You are listening Ὕμνοι ἤτοι προοίμια (Homeric Hymns) audio by Homer.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks