Hôm qua thất bại hôm nay thành công - tập 02 audiobook

Hôm qua thất bại hôm nay thành công - tập 02  by Frank Bettger cover

Track. 1

Chương 00 01 02 03 04A

Hôm qua thất bại hôm nay thành công - tập 02 by Frank Bettger

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Hôm qua thất bại hôm nay thành công - tập 02 audio by Frank Bettger.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Bạn có muốn biết cuốn sách này viết những gì không? Vì sao cuốn sách đã được dịch ra 12 thứ tiếng trên thế giới? Và vì sao "cuốn sách này được viết dành cho chính bạn"? Với vô số các ví dụ minh họa và các chỉ dẫn cụ thể về kinh nghiệm trong kinh doanh, "Hôm qua thất bại, hôm nay thành công" chỉ cho bạn biết cách làm thế nào để thành công trong kinh doanh, làm thế nào để tạo cho mình một phong cách riêng và phát triển các kỹ năng cần có của một doanh nhân thành đạt. Không chỉ dành cho những người ham thích say mê với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cuốn sách còn cần thiết với tất cả những ai muốn học tập để làm việc có hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực, không chỉ là kinh doanh mà còn trong các hoạt động xã hội khác.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.