Hồ Chí Minh và Nhật Ký Trong Tù cover

#1 - Lời đầu sách

Hồ Chí Minh và Nhật Ký Trong Tù

00:00
00:00
Download Phần 1: Sự nghiệp văn chương Hồ Chí Minh - Track 1 audio
Download Phần 1: Sự nghiệp văn chương Hồ Chí Minh - Track 2 audio
Download Phần 2: Tác phẩm "Nhật kí trong tù" audio
Download Cách tiếp cận, hướng dẫn đọc - hiểu "Nhật kí trong tù" của Hồ Chí Minh audio
Download Bản sắc riêng độc đáo và giá trị lớn lao của "Nhật kí trong tù" audio
Download Phần 3: Phụ lục. Đọc lại tập thơ "Ngục trung nhật kí" audio
Download Đọc "Nhật kí trong tù" audio
Download Bác Hồ làm thơ và thơ của Bác audio
Download Vài suy nghĩ nhỏ về tư tưởng mĩ học Hồ Chí Minh qua sáng tác thơ audio
Download Tư duy nghệ thuật trong thơ Hồ Chí Minh audio
Download Hồ Chí Minh: Niềm hi vọng lớn nhất audio
Download Nhà thơ có tâm hồn một con rồng audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Nhật ký trong tù là một tập thơ chữ Hán, gồm hơn một trăm bài thơ, phần cuối có một số ghi chép về quân sự và thời sự, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian hơn một năm (từ 29-8-1942 đến 10-9-1943) Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép tại các nhà tù ở tỉnh Quảng tây, Trung Quốc. Nhật ký trong tù lên án chế độc nhà tù hà khắc của chính quyền Quốc dân Đảng, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập thơ được đánh giá là một văn kiện lịch sử quan trọng, một tác phẩm văn học xuất sắc, có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất và đạo đức cách mạng cho nhiều thế hệ.

Tác phẩm Nhật ký trong tù đã được xuất bản nhiều lần, được dịch và giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới.

You are listening Hồ Chí Minh và Nhật Ký Trong Tù audio by Hà Minh Đức.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends