Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 6 (Book 6) cover

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 6 (Book 6)

Thucydides (Θουκυδίδης) (c. 460 BC - c. 395 BC)

1. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 01-07
2. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 08-14
3. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 15-23
4. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 24-32
5. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 33-45
6. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 46-51
7. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 52-55
8. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 56-59
9. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 60-61
10. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 62-66
11. Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 67-71
12. Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 72-75
13. Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 76-80
14. Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 81-87
15. Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 88-92
16. Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 93-98
17. Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 99-105

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση. Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 6 από τα 8. Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurences of his time and human nature. Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 6 of 8.