Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 6 (Book 6) cover

#1 - Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 01-07

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 6 (Book 6)

00:00
00:00
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 01-07 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 08-14 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 15-23 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 24-32 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 33-45 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 46-51 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 52-55 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 56-59 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 60-61 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 62-66 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6: Sections 67-71 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 72-75 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 76-80 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 81-87 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 88-92 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 93-98 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 6, Sections 99-105 audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση.
Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 6 από τα 8.

Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurrences of his time and human nature.
Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 6 of 8. (Summary by olorou)

You are listening Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 6 (Book 6) audio by Thucydides (Θουκυδίδης).
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Please support us in maintaining the website by sharing it with your friends