Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7) audiobook

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7)  by  Thucydides (Θουκυδίδης) cover

Track. 1

Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 01-04

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7) by Thucydides (Θουκυδίδης)

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7) audio by Thucydides (Θουκυδίδης).
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση.
Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 7 από τα 8.

Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurrences of his time and human nature.
Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 7 of 8. (Summary by olorou)

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.