Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7) cover

#1 - Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 01-04

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7)

00:00
00:00
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 01-04 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 05-09 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 10-15 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 16-26 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 27-36 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 37-47 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 48-56 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 57-64 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 65-78 audio
Download Thucydidis Historiae, Book 7: Sections 79-87 audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση.
Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 7 από τα 8.

Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurrences of his time and human nature.
Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 7 of 8. (Summary by olorou)

You are listening Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 7 (Book 7) audio by Thucydides (Θουκυδίδης).
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks