Ιστορίαι (Histories) Βιβλίοv 4 (Book 4) cover

#1 - 01 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 01-10

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίοv 4 (Book 4)

00:00
00:00
Download 01 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 01-10 audio
Download 02 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 11-16 audio
Download 03 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 17-23 audio
Download 04 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 24-26 audio
Download 05 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 27-32 audio
Download 06 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 33-41 audio
Download 07 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 42-48 audio
Download 08 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 49-57 audio
Download 09 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 58-65 audio
Download 10 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 66-74 audio
Download 11 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 75-83 audio
Download 12 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 84-99 audio
Download 13 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 100-108 audio
Download 14 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 109-123 audio
Download 15 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 124-135 audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση.
Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 4 από τα 8.

Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurrences of his time and human nature.
Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 4 of 8. (Summary by olorou)

You are listening Ιστορίαι (Histories) Βιβλίοv 4 (Book 4) audio by Thucydides (Θουκυδίδης).
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks