Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart cover

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Betje Wolff (1738-1804)

1. 00 – Introduction
2. 001 – 005
3. 006 – 010
4. 011 – 115
5. 016 – 020
6. 021 – 025
7. 026 – 030
8. 031 – 035
9. 036 – 040
10. 041 – 045
11. 046 – 050
12. 051 – 055
13. 056 – 060
14. 061 – 065
15. 066 – 070
16. 070 – 075
17. 076 – 080
18. 081 – 085
19. 086 – 090
20. 091 – 095
21. 096 – 100
22. 101 – 105
23. 106 – 115
24. 116 – 120
25. 121 – 125
26. 126 – 130
27. 131 – 135
28. 136 – 140
29. 141 – 150
30. 151 – 155
31. 156 – 160
32. 161 – 165
33. 166 – 170
34. 171 – 175
35. Nareden

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal. Het boek bestaat uit 175 brieven van 24 personages. Soms lichtvoetig, dan beschouwend. Sara streeft ernaar een goede burger te zijn, een eerlijk mens en een hartelijke vriendin. Ze zoekt haar eigen weg en probeert voor zichzelf denken. Dat is typisch voor de Verlichting, een tijdperk waarin niet langer de waarheden van kerk en overheid zonder meer voor waar aangenomen werden, maar de overtuiging post vatte dat je de waarheid zelf moet vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand).