Ontstaan der Soorten cover

#1 - 00 - Inhoud

Ontstaan der Soorten

00:00
00:00
Download 01 - Voorberigt van den vertaler audio
Download 03 - Hoofdstuk 1 deel 1: Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan audio
Download 04 - Hoofdstuk 1 deel 2: Over de wijzigingen die in den tammen staat ontstaan audio
Download 05 - Hoofdstuk 1 deel 3: De afkomst der tamme duif audio
Download 06 - Hoofdstuk 1 deel 4: Kunstmatige en onbewuste selectie audio
Download 07 - Hoofdstuk 1 deel 5: Onopzettelijke keus audio
Download 08 - Hoofdstuk 2 deel 1: Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurstaat onststaan audio
Download 09 - Hoofdstuk 2 deel 2: Soorten zijn blijvende rassen audio
Download 10 - Hoofdstuk 3 deel 1: Over den strijd voor het bestaan audio
Download 11 - Hoofdstuk 3 deel 2: Beletselen voor de vermeerdering audio
Download 12 - Hoofdstuk 3 deel 3: Middelen ter beteugeling audio
Download 13 - Hoofdstuk 3 deel 4: De Mededinging audio
Download 14 - Hoofdstuk 4 deel 1: Over de natuurkeus audio
Download 15 - Hoofdstuk 4 deel 2: Over de sexuele keus audio
Download 16 - Hoofdstuk 4 deel 3: Voorbeelden van de werking der natuurkeus audio
Download 17 - Hoofdstuk 4 deel 4: Over de kruising der individuen audio
Download 18 - Hoofdstuk 4 deel 5: Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus audio
Download 19 - Hoofdstuk 4 deel 6: De uitsterving der soorten audio
Download 20 - Hoofdstuk 4 deel 7: De uitspreiding der kenmerken deel 1 audio
Download 21 - Hoofdstuk 4 deel 8: De uitspreiding der kenmerken deel 2 audio
Download 22 - Hoofdstuk 4 deel 9: De uitspreiding der kenmerken deel 3 audio
Download 23 - Hoofdstuk 5 deel 1: Over de wetten der veranderlijkheid. audio
Download 24 - Hoofdstuk 5 deel 2: De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik. audio
Download 25 - Hoofdstuk 5 deel 3: Het gewennen aan het klimaat. audio
Download 26 - Hoofdstuk 5 deel 4: Het verband der delen. audio
Download 27 - Hoofdstuk 5 deel 5: Veranderlijkheid der delen van verwante soorten. audio
Download 28 - Hoofdstuk 5 deel 6: Onderscheiden soorten vertonen gelijke veranderingen. audio
Download 29 - Hoofdstuk 5 deel 7: De Gestreepte paarden - overzicht. audio
Download 30 - Hoofdstuk 6 deel 1. Bezwaren tegen de leer. audio
Download 31 - Hoofdstuk 6 deel 2. Bijzondere gewoonten en lichaamsinrigting. audio
Download 32 - Hoofdstuk 6 deel 3. Zeer volkomen en samengestelde werktuigen. audio
Download 33 - Hoofdstuk 6 deel 4. Werktuigen van weinig belang. audio
Download 34 - Hoofdstuk 6 deel 5. De Angel - overzicht van het hoofdstuk. audio
Download 35 - Hoofdstuk 7 deel 1. Over het instinkt. audio
Download 36 - Hoofdstuk 7 deel 2. Het instinkt in de tamme staat - de koekoek. audio
Download 37 - Hoofdstuk 7 deel 3. Slavenmakende mieren. audio
Download 38 - Hoofdstuk 7 deel 4. Het cellen bouwen der honingbij. audio
Download 39 - Hoofdstuk 7 deel 5. Onvruchtbare mieren - Overzicht. audio
Download 40 - Hoofdstuk 8 deel 1. Over de verbastering. audio
Download 41 - Hoofdstuk 8 deel 2. Vruchtbare basterden. audio
Download 42 - Hoofdstuk 8 deel 3. Over wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der basterden beheersen. audio
Download 43 - Hoofdstuk 8 deel 4. Over de entingen. audio
Download 44 - Hoofdstuk 8 deel 5. Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisigen en bastaarden. audio
Download 45 - Hoofdstuk 8 deel 6. Over vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist worden en die der kruislingen. audio
Download 46 - Hoofdstuk 8 deel 7. Vergelijking tussen basterden en kruislingen - overzicht. audio
Download 47 - Hoofdstuk 9 deel 1. Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis. audio
Download 48 - Hoofdstuk 9 deel 2. Over het verloop van tijd. audio
Download 49 - Hoofdstuk 9 deel 3. Over de armoede onzer paleontologische verzameling. audio
Download 50 - Hoofdstuk 9 deel 4. Fossielenvoerende bezinksels. audio
Download 51 - Hoofdstuk 9 deel 5. Over de plotselinge verschijning van gehele groepen van verwante soorten. audio
Download 52 - Hoofdstuk 9 deel 6. Over plotselinge verschijning van groepen verwante soorten in de oudste fossielenvoerende lagen. audio
Download 53 - Hoofdstuk 10 deel 1. Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens. audio
Download 54 - Hoofdstuk 10 deel 2. Over de uitsterving. audio
Download 55 - Hoofdstuk 10 deel 3. Over de vormen des levens die bijna gelijktijdig over de gehele aarde veranderen. audio
Download 56 - Hoofdstuk 10 deel 4. Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende vormen. audio
Download 57 - Hoofdstuk 10 deel 5. Verwantschappen. audio
Download 58 - Hoofdstuk 10 deel 6. Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen. audio
Download 59 - Hoofdstuk 10 deel 7. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. audio
Download 60 - Hoofdstuk 11 deel 1. Over de verspreiding der soorten over de aarde. audio
Download 61 - Hoofdstuk 11 deel 2. Onderling verband der wezens. audio
Download 62 - Hoofdstuk 11 deel 3. Over de middelen ter verspreiding. audio
Download 63 - Hoofdstuk 11 deel 4. Zaadkorrels in vogels. audio
Download 64 - Hoofdstuk 11 deel 5. De verspreiding gedurende den ijstijd. audio
Download 65 - Hoofdstuk 11 deel 6. Verhuizingen in den ijstijd. audio
Download 66 - Hoofdstuk 11 deel 7. Gevolgen van den ijstijd. audio
Download 67 - Hoofdstuk 12 deel 1. De verspreiding der soorten over de aarde - vervolg. audio
Download 68 - Hoofdstuk 12 deel 2. Over de bewoners der eilanden. audio
Download 69 - Hoofdstuk 12 deel 3. Bewoners van eilanden. audio
Download 70 - Hoofdstuk 12 deel 4. Spotlijsters der galapagos-eilanden. audio
Download 71 - Hoofdstuk 12 deel 5. Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk. audio
Download 72 - Hoofdstuk 13 deel 1. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens - over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. audio
Download 73 - Hoofdstuk 13 deel 2. Rangschikking. audio
Download 74 - Hoofdstuk 13 deel 3. Rangschikking deel 2. audio
Download 75 - Hoofdstuk 13 deel 4. Willekeurige rangschikking. audio
Download 76 - Hoofdstuk 13 deel 5. Over de vormleer, morfologie. audio
Download 77 - Hoofdstuk 13 deel 6. Over de kiemleer, Embryologie. audio
Download 78 - Hoofdstuk 13 deel 7. Veranderingen van werktuigen. audio
Download 79 - Hoofdstuk 13 deel 8. Over werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of mislukt zijn. audio
Download 80 - Hoofdstuk 14 deel 1. Algemeen overzicht en besluit. audio
Download 81 - Hoofdstuk 14 deel 2. Algemeen overzicht en besluit. audio
Download 82 - Hoofdstuk 14 deel 3. Algemeen overzicht en besluit. audio
Download 83 - Hoofdstuk 14 deel 4. Algemeen overzicht en besluit. audio
Download 84 - Hoofdstuk 14 deel 5. Algemeen overzicht en besluit. audio
Download 85 - Naschrift van de vertaler audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Het ontstaan der soorten (Engels: The Origin of Species) is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen, volgens welke al het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft en natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme voor het ontstaan van soorten en de aanpassing van soorten aan hun milieu is. (Introductie door Jozef Van Giel)
In sectie 20 wordt in de audio verwezen naar een figuur, met een link die niet meer werkt. Deze figuur is wel te vinden onder deze link.

You are listening Ontstaan der Soorten audio by Charles Darwin.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks