Herakles cover

Herakles

Louis Couperus (1863-1923)

1. Hoofdstuk 1 - 2
2. Hoofdstuk 3 - 6
3. Hoofdstuk 7 - 8
4. Hoofdstuk 9 - 10
5. Hoofdstuk 11 -12
6. Hoofdstuk 13
7. Hoofdstuk 14
8. Hoofdstuk 15
9. Hoofdstuk 16 - 18
10. Hoofdstuk 19
11. Hoofdstuk 20
12. Hoofdstuk 21 - 22
13. Hoofdstuk 23 - 24
14. Hoofdstuk 25 - 26
15. Hoofdstuk 27 - 29
16. Hoofdstuk 30 - 31
17. Hoofdstuk 32 - 33
18. Hoofdstuk 34 - 35
19. Hoofdstuk 36 - 37
20. Hoofdstuk 38
21. Hoofdstuk 39 - 40
22. Hoofdstuk 42 - 43
23. Hoofdstuk 41
24. Hoofdstuk 44 - 45
25. Hoofdstuk 46 - 47
26. Hoofdstuk 48
27. Hoofdstuk 49

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot een modern verhaal, een nieuwe beleving der aloude vertelling, in scène gezet met heel het naturalistisch décor en de hoogdravende prozamuziek, naar de gegevens ook van beeldhouwwerken en muurschilderingen, al waarover onze groote regisseur van mythologische divertissementen, tegelijk een enthousiast kunstkenner, Louis Couperus, beschikt. De bont afwisselende voorstelling loont uw avond; want in één avond vliegt men die twee deelen door. Het is dan ook een waar virtuoozen-stuk, één voor één alle de werken van Herakles af te handelen en het zóó te doen, dat het bijna nergens eentonig wordt, integendeel, dat het boeit, amuseert en onze bewonderende bravo's telkens weer afdwingt. Onderwijl herkent men, in verschillende pose's van den Held, met voldoening de befaamde Hercules-beelden en roemt de kunst, waarmeê de regisseur op geheel natuurlijke wijze daarvan partij wist te trekken. - Samenvatting van Carel Scharten. (De Gids 1914)