Hai Cõi U Minh cover

#1 - Con Cá chết dại

Hai Cõi U Minh

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Đầu thế kỷ XX, ông nội của nhà văn Sơn Nam đã đưa cả gia đình từ Cù lao Ông Chưởng ở Long Xuyên về lập nghiệp ven rừng U Minh. Tuổi thơ của ông được gắn liền với nơi đây, đó chính là vốn sống để ông thể hiện trên những trang viết sau này. Tác phẩm đầu tay của ông là tập thơ Lúa reo (1948), sau đó là các tập truyện ngắn như Bên rừng Cù lao Dung, Tây đầu đỏ, Hương rừng Cà Mau (1951-1962)…

You are listening Hai Cõi U Minh audio by Sơn Nam.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends