Giáo trình Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh cover

Giáo trình Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh

Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân

1. Chương 1: Những vấn đề chung
2. Chương 2: Nội dung khám phá khoa học về môi trường xung quanh ở trường mầm non
3. Chương 3: Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
4. Sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, bài hát
5. Chương 4: Điều kiện và phương tiện cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
6. Chương 5: Tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
7. Sinh hoạt hằng ngày

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary