Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam cover

#1 - Chương 1: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam

00:00
00:00
Download Chương 1: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam audio
Download Khái niệm và các đặc điểm của hôn nhân audio
Download Nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình audio
Download Chương 2: Quan hệ Pháp luật hôn nhân và gia đình audio
Download Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình audio
Download Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình audio
Download Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình audio
Download Chương 3: Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay audio
Download Chương 4: Kết hôn và kết hôn trái pháp luật audio
Download Đăng ký kết hôn audio
Download Chương 5: Quan hệ giữa vợ và chồng audio
Download Các khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân audio
Download Tài sản riêng của vợ, chồng audio
Download Quyền thừa kế của vợ, chồng audio
Download Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ, con phát sinh dựa vào sự kiện nuôi dưỡng audio
Download Quyền giữa cha mẹ nuôi và con nuôi audio
Download Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con audio
Download Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên audio
Download Chương 7: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình audio
Download Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng audio
Download Thuận tình ly hôn audio
Download Hậu quả pháp lý của ly hôn audio
Download Chương 9: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài audio
Download Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài audio
Download Thẩm quyền giải quyết các vụ, việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài audio
Download Công nhận việc đăng ký audio
Download Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài audio
Download Nuôi con theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam audio by Nhiều tác giả.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends