Байки Леонiда Глiбова (Fables by Glibov) cover

Байки Леонiда Глiбова (Fables by Glibov)

Leonid Hlibov (1827-1893)

1. 000 - Foreword
2. 001 - Bdzhola i Mukhy
3. 002 - Bylyna
4. 003 - Bilochka
5. 004 - Budyak i Vasyl'ky
6. 005 - Varenyky
7. 006 - Vedmedyk
8. 007 - Vedmid'-Pasichnyk
9. 008 - Veredlyva divchina
10. 009 - Vivtsi ta Sobaky
11. 010 - Vivchar
12. 011 - Vovk i Vivchari
13. 012 - Vovk i Kit
14. 013 - Vovk i Kundel'
15. 014 - Vovk i Lysytsya
16. 015 - Vovk ta Zozulya
17. 016 - Vovk ta Myshenya
18. 017 - Vovk ta Yagnya
19. 018 - Gava i Lysytsya
20. 019 - Gadiuka i Yagnya
21. 020 - Gorlytsya i Gorobets'
22. 021 - Gorshky
23. 022 - Gromada
24. 023 - Gysy
25. 024 - Dva kuma
26. 025 - Dvi Bochky
27. 026 - Derevtse
28. 027 - Dykovyna
29. 028 - Didok i Vitryaky
30. 029 - Didok u Lisi
31. 030 - Dub i Lozyna
32. 031 - Zhaba i Vil
33. 032 - Zhaby
34. 033 - Zhvavyi Khlopchik
35. 034 - Zhuk i Bdzhola
36. 035 - Zozulya i Gorlytsya
37. 036 - Zozulya i Piven'
38. 037 - Kamin' ta Chervyak
39. 038 - Kvity
40. 039 - Kit ta Baba
41. 040 - Konyk-strybunets'
42. 041 - Kundel'
43. 042 - Kupets' ta Myshy
44. 043 - Lastivka i Shulika
45. 044 - Lebid', Schchuka i Rak
46. 045 - Lev i Komar
47. 046 - Lev na oblavi
48. 047 - Lev ta Vovk
49. 048 - Lev ta Mysha
50. 049 - Lev-didugan
51. 050 - Lysytsya i Khovrakh
52. 051 - Lysytsya i Vinograd
53. 052 - Lysytsya i Osel
54. 053 - Lysytsya-zhalibnytsya
55. 054 - Leshchi
56. 055 - Malyovanyi Stovp
57. 056 - Mandrivka
58. 057 - Mysha i Patsiuk
59. 058 - Myshacha Rada
60. 059 - Miroshnyk
61. 060 - Myzhyk ta Lysyts'a
62. 061 - Myzyky
63. 062 - Mukha i Bdzhola
64. 063 - Na toku
65. 064 - Ogon' i Gai
66. 065 - Orachi i Mukha
67. 066 - Osel i Solovei
68. 067 - Osel i Khazyain
69. 068 - Okhrimova Svyta
70. 069 - Palyanytsya i Knysh
71. 070 - Pan na vsiu gubu
72. 071 - Penya
73. 072 - Perekotypole
74. 073 - Perly i Svyni
75. 074 - Piven' i Perlinka
76. 075 - Prohozhi ta Sobaky
77. 076 - Svynya
78. 077 - Syla
79. 078 - Synytsya
80. 079 - Skorobagat'ko
81. 080 - Sniguri ta Synychka
82. 081 - Sobaka i Kin'
83. 082 - Solomyanyi Did
84. 083 - Spivaky
85. 084 - Starets'
86. 085 - Tantsi
87. 086 - Tin' i Khloptchik
88. 087 - Torbyna
89. 088 - Trandafil' i Svynya
90. 089 - Troyezhenets'
91. 090 - Troyanda
92. 091 - Fialka i Burian
93. 092 - Khazyain ta Shkapa
94. 093 - Khazyaika i Tchelyadki
95. 094 - Khloptchik i Gadiuka
96. 095 - Khmara
97. 096 - Khmelyna i Lopukh
98. 097 - Tsykavyy
99. 098 - Tsutsyk
100. 099 - Tsytskovanyi Osel
101. 100 - Tchaban i Komar
102. 101 - Tchizh ta Golub
103. 102 - Shelestuny
104. 103 - Shpak
105. 104 - Shchuka
106. 105 - Shchuka i Kit
107. 106 - Yagnya
108. 107 - Yasla

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Леонід Глібов набув слави за свої оригінальні байки на української мові. Вiн відомий як один із засновників української літератури для дітей. Усього він написав понад сотню творів цього жанру. Його перша збірка українськіх творів «Байки Леоніда Глібова», що містила 36 творів, вийшла у Києві у 1863 р.