Nyckfull kvinna del 4 - Modern cover

Nyckfull kvinna del 4 - Modern

Emilie Flygare-Carlén (1807-1892)

1. Kapitel 27 - Patriarkatet
2. Kapitel 28 - Förtvivlan
3. Kapitel 29 - Tecknet
4. Kapitel 30 - Ankomsten till Grandalen
5. Kapitel 31 - En afton på Dagby
6. Kapitel 32 - Fortsättning av en afton på Dagby
7. Kapitel 33 - Återseendet
8. Kapitel 34 - Halvt annat år senare
9. Kapitel 35 - Förödmjukelsen
10. Kapitel 36 - En kinkig överraskning
11. Kapitel 37 - Brev från friherinnan Olga till sin mor - Kapitel 38 - En mor
12. Kapitel 39 - En födelsedag
13. Kapitel 40 - Sorgen
14. Kapitel 41 - Ett brev från farbror Janne - Kapitel 42 - Den 11 april
15. Kapitel 43 - Den 12 april
16. Kapitel 44 - Hustrun, älskarinnan och mannen
17. Kapitel 45 - I vagnen, i vindsvåningen och i salongen
18. Kapitel 46 - Skuggspelet - Kapitel 47 - Ett uppträde som farbror Janne borde ha bevistat
19. Kapitel 48 - Förmiddags-scener dagen därefter
20. Kapitel (49) 50 - Sista skiftet i Ediths roman

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Fjärde delen av Emilie Flygare-Carléns ”En Nyckfull kvinna” med titeln ”Modern” börjar med att Ediths och Ernsts äktenskap är i kris. Svartsjuka krafter i bakgrunden har drivit sitt fula spel vilket nästan lett till att Edith varit beredd att lämna Ernst. Ernst har nu fört henne till farbror Jannes ”patriarkat” i Grandalen, betänkt på att upplösa äktenskapet. Det kommer dock till försoning, och det visar sig att Edith väntar barn. Men många problem möter även i den här sista delen. Ett misslyckat arrende, och mer intriger, tvingar dem att bryta upp ytterligare en gång, och de hamnar i en fattig gränd i Stockholm. Men fattigdom och problem för dem samtidigt närmare varandra, och i Stockholm kommer de att så småningom på nytt sammanträffa med den stolta hovrättsrådinnan, Ediths mor, och Ediths syster Olga, vars äktenskap med den intrigerande baron Abbe är ett stort misslyckande.Trådarna knyts samman, hemligheter avslöjas. och ett nytt, bättre liv väntar nog för mer än Ediths och Ernsts lilla familj. (Sammanfattning: Lars Rolander)