Elizabeth Musch cover

Elizabeth Musch

Jacob van Lennep (1802-1868)

1. Voorbericht
2. Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Een kraamkamer
3. Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Een onverwacht voorstel
4. Deel 1 - Hoofdstuk 3 - 't Welk aantoont, hoe alle zaken twee kanten hebben.
5. Deel 1 - Hoofdstuk 4 - Handelende over de negotie, welke Buat deed, zonder er veel rijker door te worden.
6. Deel 1 - Hoofdstuk 5 - Waarin door een nieuw voorbeeld de waarheid bewezen wordt van de oude spreuk: Dat niets veranderlijker is dan de mensch.
7. Deel 1 - Hoofdstuk 6 - Waarin de uitslag wordt verhaald van het bezoek van Buat by den Heer Van Espenblad.
8. Deel 1 - Hoofdstuk 7 - Waarin verhaald wordt, welke taak door De Witt aan Buat werd opgedragen.
9. Deel 1 - Hoofdstuk 8 - Handelende over de byeenkomst ten huize van Buat, en over de gevolgen daarvan.
10. Deel 1 - Hoofdstuk 9 - Waarin de antwoorden uit Engeland komen en wat daarmede voorviel.
11. Deel 1 - Hoofdstuk 10 - Een speelparty by Montbas.
12. Deel 1 - Hoofdstuk 11 - Een avondmaaltijd by Gourville.
13. Deel 1 - Hoofdstuk 12 - Buat ontfangt onverwachte bezoeken.
14. Deel 1 - Hoofdstuk 13 - Wat raad mevrouw Aarssen aan hare nicht gaf.
15. Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Een jachtparty.
16. Deel 2- Hoofdstuk 2 - 't Welk een vervolg is op het voorgaande.
17. Deel 2- Hoofdstuk 3 - De kamerdienaar Thomson legt bezoeken af.
18. Deel 2- Hoofdstuk 4 - Waarin verhaald wordt, wat in het kabinet van d'Estrades verhandeld werd.
19. Deel 2- Hoofdstuk 5 - Waarin Van Espenblad bewijzen geeft van verkleefdheid aan zijn vrienden.
20. Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Waarin verhaald wordt, hoe mevrouw Buat een brief opstelt en zich laat kappen.
21. Deel 2 - Hoofdstuk 7 - Een receptie by de Princes-Douairière.
22. Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Buat is knorrig op zijn vrouw en legt bezoeken af.
23. Deel 2 - Hoofdstuk 9 - Verhalende, wat er ten huize des heeren Van Heenvliet besproken werd, en welke tijding Buat by zijn t'huiskomst vond.
24. Deel 2 - Hoofdstuk 10 - Waarin Buat en zijn vrouw beiden van huis gaan, en de geschiedenis een grooten sprong voorwaarts doet.
25. Deel 2 - Hoofdstuk 11 - Waarin Buat en zijn vrouw weér t'huis komen en de geschiedenis een nog grooter sprong voorwaarts doet.
26. Deel 3 - Hoofdstuk 1 - Hetwelk handelt van de ontdekking, door De Witt en Van Espenblad gedaan.
27. Deel 3 - Hoofdstuk 2 - Waarin de kleine Joris en de raadpensionaris zich beiden doen gelden.
28. Deel 3 - Hoofdstuk 3 - Waarin de wandelingen van Buat door Den Haag worden verhaald.
29. Deel 3 - Hoofdstuk 4 - Buat voor Gekommitteerde Raden.
30. Deel 3 - Hoofdstuk 5 - Elizabeth ontfangt een onwelkom bezoek.
31. Deel 3 - Hoofdstuk 6 - Waarin Mr. Florisz als chirurgijn en als samenzweerder optreedt.
32. Deel 3 - Hoofdstuk 7 - Van Espenblad geeft zich vrij wat moeite.
33. Deel 3 - Hoofdstuk 8 - Waarin tante Aarssen weder ten tooneele verschijnt.
34. Deel 3 - Hoofdstuk 9 - Wendela Bicker.
35. Deel 3 - Hoofdstuk 10 - 't Welk meer officieels bevat dan het vorige, en dus ook tot een meer gewichtige uitkomst leidt.
36. Deel 3 - Hoofdstuk 11 - Hetwelk een nog stelliger rezultaat geeft dan het voorgaande.

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Een historisch vrijwel correcte beschrijving van het leven van Elisabeth Musch (kleindochter van Jacob Cats) en haar man Henri de Fleury de Culan (heer van Buat) in de tijd van Jan de Witt tot 1666 in de Nederlanden. (Marcel Coenders)