Elizabeth Musch cover

#1 - Voorbericht

Elizabeth Musch

00:00
00:00
Download Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Een kraamkamer audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Een onverwacht voorstel audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 3 - 't Welk aantoont, hoe alle zaken twee kanten hebben. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 4 - Handelende over de negotie, welke Buat deed, zonder er veel rijker door te worden. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 5 - Waarin door een nieuw voorbeeld de waarheid bewezen wordt van de oude spreuk: Dat niets veranderlijker is dan de mensch. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 6 - Waarin de uitslag wordt verhaald van het bezoek van Buat by den Heer Van Espenblad. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 7 - Waarin verhaald wordt, welke taak door De Witt aan Buat werd opgedragen. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 8 - Handelende over de byeenkomst ten huize van Buat, en over de gevolgen daarvan. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 9 - Waarin de antwoorden uit Engeland komen en wat daarmede voorviel. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 10 - Een speelparty by Montbas. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 11 - Een avondmaaltijd by Gourville. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 12 - Buat ontfangt onverwachte bezoeken. audio
Download Deel 1 - Hoofdstuk 13 - Wat raad mevrouw Aarssen aan hare nicht gaf. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Een jachtparty. audio
Download Deel 2- Hoofdstuk 2 - 't Welk een vervolg is op het voorgaande. audio
Download Deel 2- Hoofdstuk 3 - De kamerdienaar Thomson legt bezoeken af. audio
Download Deel 2- Hoofdstuk 4 - Waarin verhaald wordt, wat in het kabinet van d'Estrades verhandeld werd. audio
Download Deel 2- Hoofdstuk 5 - Waarin Van Espenblad bewijzen geeft van verkleefdheid aan zijn vrienden. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Waarin verhaald wordt, hoe mevrouw Buat een brief opstelt en zich laat kappen. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 7 - Een receptie by de Princes-Douairière. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Buat is knorrig op zijn vrouw en legt bezoeken af. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 9 - Verhalende, wat er ten huize des heeren Van Heenvliet besproken werd, en welke tijding Buat by zijn t'huiskomst vond. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 10 - Waarin Buat en zijn vrouw beiden van huis gaan, en de geschiedenis een grooten sprong voorwaarts doet. audio
Download Deel 2 - Hoofdstuk 11 - Waarin Buat en zijn vrouw weér t'huis komen en de geschiedenis een nog grooter sprong voorwaarts doet. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 1 - Hetwelk handelt van de ontdekking, door De Witt en Van Espenblad gedaan. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 2 - Waarin de kleine Joris en de raadpensionaris zich beiden doen gelden. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 3 - Waarin de wandelingen van Buat door Den Haag worden verhaald. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 4 - Buat voor Gekommitteerde Raden. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 5 - Elizabeth ontfangt een onwelkom bezoek. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 6 - Waarin Mr. Florisz als chirurgijn en als samenzweerder optreedt. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 7 - Van Espenblad geeft zich vrij wat moeite. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 8 - Waarin tante Aarssen weder ten tooneele verschijnt. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 9 - Wendela Bicker. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 10 - 't Welk meer officieels bevat dan het vorige, en dus ook tot een meer gewichtige uitkomst leidt. audio
Download Deel 3 - Hoofdstuk 11 - Hetwelk een nog stelliger rezultaat geeft dan het voorgaande. audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Een historisch vrijwel correcte beschrijving van het leven van Elisabeth Musch (kleindochter van Jacob Cats) en haar man Henri de Fleury de Culan (heer van Buat) in de tijd van Jan de Witt tot 1666 in de Nederlanden. (Marcel Coenders)

You are listening Elizabeth Musch audio by Jacob van Lennep.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks