Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng audiobook

Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng  by Thích Tâm Nguyên cover

Track. 1

Đừng để Thanh Xuân là trống rỗng...| Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ cho 3000 sinh viên

Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng by Thích Tâm Nguyên

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng audio by Thích Tâm Nguyên.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ cho 3000 sinh viên

Điều đáng sợ không phải là không có tất cả, mà đáng sợ chính là có tất cả nhưng sự cô đơn trống rỗng ngự trị trong đời. Bạn sẽ làm gì trước những khủng hoảng này của cuộc đời ?

==================================================================== Vì lý do bản quyền của bài hát Mr. Lonely được bật trong lúc thầy giảng bài nên video bị mất một đoạn âm thanh từ phút 2:29 đến 3:08. Mong quý vị và các bạn thông cảm. A Di Đà Phật.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.