Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng cover

#1 - Đừng để Thanh Xuân là trống rỗng...| Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ cho 3000 sinh viên

Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng

00:00
00:00
Download Đừng để Thanh Xuân là trống rỗng...| Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ cho 3000 sinh viên audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ cho 3000 sinh viên

Điều đáng sợ không phải là không có tất cả, mà đáng sợ chính là có tất cả nhưng sự cô đơn trống rỗng ngự trị trong đời. Bạn sẽ làm gì trước những khủng hoảng này của cuộc đời ?

==================================================================== Vì lý do bản quyền của bài hát Mr. Lonely được bật trong lúc thầy giảng bài nên video bị mất một đoạn âm thanh từ phút 2:29 đến 3:08. Mong quý vị và các bạn thông cảm. A Di Đà Phật.

You are listening Đừng Để Thanh Xuân Là Trống Rỗng audio by Thích Tâm Nguyên.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks