Duizend en één Nacht, Derde deel cover

Duizend en één Nacht, Derde deel

Anonymous

1. De geschiedenis van den kleinen gebochelde
2. De geschiedenis van de christen koopman
3. De geschiedenis van de muzelmansche koopman
4. De geschiedenis van de joodsche geneesheer
5. De geschiedenis van de kleermaker
6. De geschiedenis van de barbier
7. De geschiedenis van den eersten broeder van den barbier
8. De geschiedenis van den tweeden broeder van den barbier
9. De geschiedenis van den derden broeder van den barbier
10. De geschiedenis van den vierden broeder van den barbier
11. De geschiedenis van den vijfden broeder van den barbier
12. De geschiedenis van den zesden broeder van den barbier
13. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 1
14. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 2
15. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 3
16. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 4
17. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 5
18. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 6
19. De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 7

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Koning Schahriar denkt door zijn vrouw bedrogen te zijn. Om herhaling te voorkomen besluit hij voortaan elke avond een nieuwe vrouw te trouwen die hij de volgende ochtend laat doden door zijn grootvizier. De dochter van deze grootvizier, Scheherazade, wil met de koning trouwen om haar volk te redden. Om aan de executie te ontkomen vertelt zij de koning in de huwelijksnacht een verhaal dat nog niet af is. De koning benieuwd naar het einde van het verhaal laat haar één nacht extra leven. De volgende nacht komt het vervolg, maar ook dat verhaal is niet af. De koning gunt haar nog een nacht. Dit houdt Scheherazade 1001 nachten vol en elke nacht wordt afgesloten met een onvoltooid verhaal. De koning is zo van haar gaan houden dat hij haar laat leven en geen vrouwen meer laat doden. In dit derde deel de verhalen van de barbier en zijn broers.