Vorst cover

Vorst

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

1. Voorrede deel 1
2. Kort berigt. Het leven en de schriften van Machiavelli
3. Aan zijne doorluchtigheid Laurens van Medici.
4. Hoofdstuk I. Verschillende soorden van oppermagt; en hoe men dezelve verkijgt.
5. Hoofdstuk II. Erfelijke staten.
6. Hoofdstuk III. Toegevoegde staten
7. Hoofdstuk IV. Waarom het rijk van Darius, door Alexander verorverd, na Alexanders dood, tegen zijne opvolgers niet opstond.
8. Hoofdstuk V. Hoe men steden of staten behandelen moet, welke voor dat zij verorverd werden, volgens hunne eigen wetten leefden.
9. Hoofdstuk VI. Over de nieuwe staten, welke men met eigene wapenen en eigen beleid verkrijgt.
10. Hoofdstuk VII. Over nieuwe staten welke men met vreemde hulp en door geluk verkrijgt.
11. Hoofdstuk VIII. Over degenen die door misdaden den troon verkregen hebben.
12. Hoofdstuk IX. Over de verkozen vorst.
13. Hoofdstuk X. Over de uitwendige magt der staten.
14. Hoofdstuk XI. Over geestelijke staten.
15. Hoofdstuk XII. Over het krijgsvolk.
16. Hoofdstuk XIII. Vervolg.
17. Hoofdstuk XIV. Hoe de vorst zich omtrent de krijgskunde te gedragen heeft.
18. Hoofdstuk XV. Over hetgeen den menschen, en vooral den vorsten, lof of blaam aanbrengt.
19. Hoofdstuk XVI. Mildheid en gierigheid.
20. Hoofdstuk XVII. Wreedheid en zachtmoedigheid: en of het beter is bemind dan gevreesd te zijn.
21. Hoofdsdtuk XVIII. Hoe de vorsten hune trouw behooren te houden.
22. Hoofdstuk XIX. Men moet vermijden zich veracht en gehaat te maken.
23. Hoofdstuk XX. Over vestingen en eenige andere middelen van gezag.
24. Hoofdstuk XXI. Hoe een vorst zich gedragen moet om roem te verwerven.
25. Hoofdstuk XXII. Over de hooge ambtenaren der vorsten.
26. Hoofdstuk XXIII. Hoe men de vleijerij ontgaat.
27. Hoofdstuk XXIV. Waardoor de vorsten van Italië hunne staten verloren hebben.
28. Hoofdstuk XXV. Hoe veel de fortuin in de menschelijke zaken vermag; en hoe men haar werstaan kan.
29. Hoofstuk XXVI. Opwekking om Italië van de barbaren te bevrijden.

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

    Summary

    Het boek bevat raadgevingen voor vorsten over hoe ze hun staat moeten besturen. De voornaamste bezigheid van de vorst moest volgens hem het bemachtigen, consolideren en in stand houden van zijn macht zijn. Hij was vol bewondering voor grote staatsmannen, omdat ze eenheid, orde, vrede en voorspoed brachten voor de bevolking. Hij maakte een onderscheid tussen de heersers en het volk; tussen degenen die willen heersen en degenen die niet beheerst willen worden. Hij koos duidelijk de kant van de heersers. Machiavelli was op zoek naar een principe nuovo (nieuwe vorst) om de vreemdelingen te verdrijven en Italië te herenigen. Hiermee had hij voornamelijk de Katholieke Kerk op het oog, die hij het liefst verbannen zag uit de Florentijnse stadstaat. Hij wijdde zijn leven aan het Italiaanse vaderland en wilde dat Italië opnieuw zo groot en machtig werd als het oude Rome. Machiavelli staat bekend om amorele machtspolitiek op basis van staatsmacht, militaire kracht en een open oog voor machtsuitbreiding.