scharlaken letter cover

scharlaken letter

Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

1. Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 1
2. Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 2
3. Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 3
4. Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 4
5. 1. De gevangenisdeur
6. 2. Het marktplein
7. 3. De herkenning
8. 4. Het onderhoud
9. 5. Hester met haar naald
10. 6. Paarl
11. 8. Het elfenkind en de prediker
12. 7. De hal van de gouverneur
13. 9. De geneesheer
14. 10. De arts en zijn patiënt
15. 11. Het binnenste van een hart
16. 12. Des priesters nachtwake
17. 13. Een ander gezicht op Hester
18. 14. Hester en de geneesheer
19. 15. Hester en Paarl
20. 16. Een uitstapje naar het woud
21. 17. De herder en zijn parochiane
22. 18. Een stroom zonneschijn
23. 19. Het kind aan den oever der beek
24. 20. De prediker in een lastig parket
25. 21. De feestdag van Nieuw-Engeland
26. 22. De optocht
27. 23. De onthulling van de Scharlaken letter
28. 24. Besluit

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Het werk is een tafereel van het booze in den mensch. Er treden weinig personen in op, maar toch is er handeling genoeg. De hoofdpersoon is eene gevallene, beklagenswaardige vrouw. Het eerst zien wij haar op 't schavot, om haar vergrijp ten toon gesteld. Zij staat daar voor 't oog der menigte met eene zuigeling, de vrucht van verboden hartstogt, op den arm, en eene scharlaken schandletter a, (adultère) op de borst; gedoemd om dat eerloos merk tot aan haren dood te dragen.. Vaderlandsche Letteroefeningen. P. Ellerman, Amsterdam 1854