Drie Musketiers cover

#1 - Voorrede

Drie Musketiers

00:00
00:00
Download deel 1, hoofdstuk 1: De drie geschenken van mijnheer d'Artagnan den vader audio
Download deel 1, hoofdstuk 2: De antichambre des heeren de Tréville audio
Download deel 1, hoofdstuk 3: De audiëntie audio
Download deel 1, hoofdstuk 4: De schouder van Athos, de bandelier van Porthos, en de neusdoek van Aramis audio
Download deel 1, hoofdstuk 5: De musketiers des konings en de lijfwacht van den kardinaal audio
Download deel 1, hoofdstuk 6: Zijne Majesteit, koning Lodewijk XIII audio
Download deel 1, hoofdstuk 7: De huishouding der Musketiers audio
Download deel 1, hoofdstuk 8: Een hofintrigue audio
Download deel 1, hoofdstuk 9: D'Artagnan doet zich gelden audio
Download deel 1, hoofdstuk 10: Een muizenval in de zeventiende eeuw audio
Download deel 1, hoofdstuk 11: De intrigue verwikkelt zich audio
Download deel 1, hoofdstuk 12: George Villiers, hertog van Buckingham audio
Download deel 1, hoofdstuk 13: De heer Bonacieux audio
Download deel 1, hoofdstuk 14: De man van Meung audio
Download deel 1, hoofdstuk 15: Tabbaard en degen audio
Download deel 1, hoofdstuk 16: Waarin wordt verhaald, hoe de grootzegelbewaarder Séguier meer dan eens de klok zocht, om die te luiden zooals hij eertijds deed audio
Download deel 1, hoofdstuk 17: Het huishouden van Bonacieux audio
Download deel 1, hoofdstuk 18: Minnaar en echtgenoot audio
Download deel 1, hoofdstuk 19: Reisplan audio
Download deel 1, hoofdstuk 20: De reis audio
Download deel 1, hoofdstuk 21: De gravin de Winter audio
Download deel 1, hoofdstuk 22: Het ballet van la Merlaison audio
Download deel 1, hoofdstuk 23: De verliefde samenkomst audio
Download deel 1, hoofdstuk 24: Het paviljoen audio
Download deel 1, hoofdstuk 25: Porthos audio
Download deel 1, hoofdstuk 26: De thesis van Aramis audio
Download deel 1, hoofdstuk 27: De vrouw van Athos audio
Download deel 1, hoofdstuk 28: Terugkomst audio
Download deel 1, hoofdstuk 29: De jacht op de krijgsuitrusting audio
Download deel 1, hoofdstuk 30: Milady audio
Download deel 1, hoofdstuk 31: Engelschen en Franschen audio
Download deel 2, hoofdstuk 1: Een procureurs middagmaal audio
Download deel 2, hoofdstuk 2: Kamenier en meesteres audio
Download deel 2, hoofdstuk 3: Waarin wordt gehandeld over de uitrusting van Aramis en Porthos audio
Download deel 2, hoofdstuk 4: Des nachts zijn alle katten grijs audio
Download deel 2, hoofdstuk 5: Wraakzucht audio
Download deel 2, hoofdstuk 6: Het geheim van milady audio
Download deel 2, hoofdstuk 7: Hoe, zonder eenige moeite te doen, Athos aan zijn uitrusting kwam audio
Download deel 2, hoofdstuk 8: Een bekoorlijke verschijning audio
Download deel 2, hoofdstuk 9: Een vreeselijke gebeurtenis audio
Download deel 2, hoofdstuk 10: Het beleg van la Rochelle audio
Download deel 2, hoofdstuk 11: De Anjou-wijn audio
Download deel 2, hoofdstuk 12: De herberg De Roode Duiventoren audio
Download deel 2, hoofdstuk 13: Het nut der kachelpijpen audio
Download deel 2, hoofdstuk 14: Huwelijkstooneel audio
Download deel 2, hoofdstuk 15: Het bolwerk Saint Gervais audio
Download deel 2, hoofdstuk 16: De vergadering der musketiers audio
Download deel 2, hoofdstuk 17: Familiezaken audio
Download deel 2, hoofdstuk 18: Noodlottigheid audio
Download deel 2, hoofdstuk 19: Gesprek van broeder en zuster audio
Download deel 2, hoofdstuk 20: Officier! audio
Download deel 2, hoofdstuk 21: Een eerste dag van gevangenschap audio
Download deel 2, hoofdstuk 22: Tweede dag van gevangenschap audio
Download deel 2, hoofdstuk 23: Derde dag van gevangenschap audio
Download deel 2, hoofdstuk 24: Vierde dag van gevangenschap audio
Download deel 2, hoofdstuk 25: Vijfde dag van gevangenschap audio
Download deel 2, hoofdstuk 26: Een onderwerp voor een klassiek treurspel audio
Download deel 2, hoofdstuk 27: De vlucht audio
Download deel 2, hoofdstuk 28: Wat er den 23en Augustus 1628 te Portsmouth voorviel audio
Download deel 2, hoofdstuk 29: In Frankrijk audio
Download deel 2, hoofdstuk 30: Het Karmelieten nonnenklooster te Béthune audio
Download deel 2, hoofdstuk 31: Twee verschillende soorten van duivels audio
Download deel 2, hoofdstuk 32: Een waterdrop audio
Download deel 2, hoofdstuk 33: De man met den rooden mantel audio
Download deel 2, hoofdstuk 34: Het vonnis audio
Download deel 2, hoofdstuk 35: De doodstraf audio
Download deel 2, hoofdstuk 36: Een boodschap van den kardinaal audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

De avonturen van een jonge man d'Artagnan, die nadat hij huis en haard verlaten heeft zich aansluit bij de garde van de koning: de Musketiers. Hij raakt bevriend met het driemanschap Athos, Porthos en Aramis, onafscheidelijke vrienden die leven onder het motto: 'Eén voor allen, allen voor één'.

You are listening Drie Musketiers audio by Alexandre Dumas.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks