Audiobook: Dạy Con Làm Giàu (Tập 9) - Những Bí Mật Vể Tiền Bạc - Điều Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường

Dạy Con Làm Giàu (Tập 9) - Những Bí Mật Vể Tiền Bạc - Điều Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường cover

Dạy Con Làm Giàu (Tập 9) - Những Bí Mật Vể Tiền Bạc - Điều Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường

1 - Chương 01 Trí Tuệ Tài Chính _ Một Cách Học Mới

00:00
00:00
80
1.0
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Đây là quyển thứ 9 trong bộ sách DẠY CON LÀM GIÀU và là quyển sách mới nhất của Robert T.Kiyosaki trong loạt sách về tài chính và đầu tư bán chạy nhất của ông. Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả, mà còn chỉ cho bạn cách đưa ra những chọn lựa trong cuộc sống hiện tại của bạn - những chọn lựa để giàu có.

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 9) - Những Bí Mật Vể Tiền Bạc - Điều Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường by Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge