Dạy Con Làm Giàu (Tập 13) - Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính cover

#1 - Chương 1A: Sự thông minh tài chính là gì?

Dạy Con Làm Giàu (Tập 13) - Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính

00:00
00:00
Download Chương 1A: Sự thông minh tài chính là gì? audio
Download Chương 1B: Sự thông minh tài chính là gì? và Chương 2: Năm chỉ số IQ tài chính audio
Download Chương 3: IQ tài chính #1: KIếm nhiều tiền hơn audio
Download Chương 4: IQ tàu chính #2: Bảo vệ tiền của bạn audio
Download Chương 5: IQ tài chính #3: Lập ngân sách cho tiền audio
Download Chương 6A: IQ tài chính #4: Tạo đòn bẩy cho tiền audio
Download Chương 7: IQ tài chính #5: Cải thiện thông tin tài chính audio
Download Chương 8: Sự hoàn thiện về tài chính audio
Download Chương 9A: Phát triển tài năng tài chính của bạn audio
Download Chương 9B: Phát triển tài năng tài chính của bạn audio
Download Chương 10: Phát triển IQ tài chính của bạn (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Nâng cao chỉ số IQ tài chính giúp bạn thông minh hơn về tài chính để có thể xử lý những thông tin tài chính của riêng mình và tự mình nghiệm ra con đường để đạt đến sự tự do về tài chính. Quan trọng hơn là qua những điều tác giả trình bày trong cuốn sách sẽ giúp bạn tăng cường chí số IQ tài chính để trở nên giàu có.

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 13) - Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính audio by Robert T. Kiyosaki.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends