Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu cover

Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu

Robert T. Kiyosaki

1. Phần 01 Chương 01: Thay đổi Luật Pháp… Thay đổi Tương Lai
2. Phần 01 Chương 02 03A:Một điều luật thay đổi thế giới và Bạn có sẵn sàng đối mặt với Thế giới thực?
3. Phần 01 Chương 03B: Bạn có sẵn sàng đối mặt với Thế giới thực?
4. Phần 01 Chương 04: Cơn ác mộng bắt đầu
5. Phần 01 Chương 05: Giả thiết tài chính
6. Phần 01 Chương 06: Chỉ mới bỏ tiền ra đầu tư không có nghĩa là trở thành nhà đầu tư
7. Phần 01 Chương 07 08: Mọi người đều cần phải trở thành nhà đầu tư và Nguyên nhân vấn đề
8. Phần 01 Chương 09: Cơn bão hoàn hảo
9. Phần 02 Chương 10 11: Làm thế nào để xây dựng con thuyền tài chính? và Kiểm soát con thuyền của bạn
10. Phần 02 Chương 12: Kiểm soát #1: Kiểm soát bản thân
11. Phần 02 Chương 13 14: Kiểm soat #2: Kiểm soát cảm xúc và Tôi đã xây dựng con thuyền như thế nào?
12. Phần 02 Chương 15 16: Kiểm soát #3: KS sự bào chữa và Kiểm soát #4: Kiểm soát tầm nhìn của bạn
13. Phần 02 Chương 17 18: Kiểm soát #5: Kiểm soát các quy tắc và Kiểm soát #6: Kiểm soát các nhà tư vấn
14. Phần 02 Chương 19 20: Kiểm soát #7: Kiểm soát thời gian và Kiểm soát #8: Kiểm soát vận mệnh (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Cuốn sách này sẽ không dạy bạn trở thành nhà tiên tri... nhưng tôi tin nó sẽ mang lại cho bạn lòng tin rằng tương lai tài chính sáng sủa hơn đang chờ bạn và những người thân yêu của bạn, bất kể sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất có xảy ra hay không. Vì vậy cuốn sách này không nhắm vào một quả cầu tiên tri, mà nhắm vào việc huấn luyện bạn thành một người cảnh giác hơn và được chuẩn bị kỹ hơn cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra...dù tốt hay xấu. Nói cách khác, để giúp bạn kiểm soát tốt hơn tương lai tài chính của bạn. "Quyển sách này nói về việc lựa chọn những phương án mới, những phương hướng mới và một tương lai tài chính mới." - Robert T. Kiyosaki