Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền cover

#1 - Chương 1: Cha Giàu Cha Nghèo - Chương 2: Người Giàu Không Làm Việc Vì Tiền

Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền

00:00
00:00
Download Chương 1: Cha Giàu Cha Nghèo - Chương 2: Người Giàu Không Làm Việc Vì Tiền audio
Download Chương 3: Tại Sao Phải Dạy Con Về Tài Chính - Chương 4: Hãy Nghĩ Đến Việc Kinh Doanh Của Mình audio
Download Chương 5: Liên Đoàn Bí Mật Lớn Nhất Của Người Giàu - Chương 6: Người Giàu Tạo Ra Tiền audio
Download Chương 7: Hãy Làm Việc Để Học Đừng Làm Việc Vì Tiền audio
Download Chương 8: Vượt Chướng Ngại Vật audio
Download Chương 9: Sự Khởi Đầu - Chương 10: Vẫn Còn Muốn Nhiều Hơn Đây Là Một Số Việc Phải Làm (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Một quốc gia có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về vấn đề này?

Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình? Nhà giàu đã làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng?... Cuốn sách Dạy Con Làm Giàu - Tập 1 sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào những thắc mắc trên. Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1: Cha giàu, cha nghèo Chương 2: Người giàu không làm việc vì tiền Chương 3: Tại sao phải dạy con về tài chính? Chương 4: Hãy nghĩ đến việc kinh doanh của mình Chương 5: Liên đoàn - Bí mật lớn nhất của người giàu Chương 6: Người giàu tạo ra tiền Chương 7: Hãy làm việc để học - Đừng làm việc vì tiền Chương 8: Vượt chướng ngại vật Chương 9: Sự khởi đầu Chương 10: Vẫn còn muốn nhiều hơn? Đây là một số việc phải làm Người giàu không làm việc vì tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ. Chấp nhận thất bại là bước đầu của thành công? Quyền lực của sự lựa chọn! Những bài học không có trong nhà trường. Hãy bắt đầu từ hôm nay “để không có tiền vẫn tạo ra tiền”…

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền audio by Robert T. Kiyosaki,Sharon L. Lechter.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends