Dạy Con Làm Giàu (Tập 4) - Con Giàu Con Thông Minh cover

Dạy Con Làm Giàu (Tập 4) - Con Giàu Con Thông Minh

Sharon L. Lechter,Robert T. Kiyosaki

1. Phần 01A: Tiền Bạc Là Ý Tưởng
2. Phần 01B: Tiền Bạc Là Ý Tưởng
3. Phần 01C: Tiền Bạc Là Ý Tưởng
4. Phần 01D: Tiền Bạc Là Ý Tưởng
5. Phần 02A: Tiền Bạc Không Làm Cho Bạn Giàu
6. Phần 02B: Tiền Bạc Không Làm Cho Bạn Giàu
7. Phần 02C: Học Với Tiền Thật
8. Phần 02D: Tiền Tiêu Vặt Để Làm Gì (Hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Đúng như những gì được chiêm nghiệm: “Cuộc sống bắt đầu từ nhận thức” mà trong đó sự giàu có và trí thông minh là một phần tử, tác giả đã đóng vai trò là người dẫn đường giúp ta nhìn nhận và khám phá năng lực của chính bản thân mình. Trên nấc thang đầu vươn tới sự thành công về mặt tài chính, kinh nghiệm của thế hệ trước, một trí tuệ tinh nhạy và một trái tim nhân ái là vốn rất quý mà ta phải biết cách khai thác, tận dụng. Sự thông minh là gì? Nhân lên bằng cách chia ra? Có phải cần tiền mới làm ra tiền?…16 chương sách thực sự là kim chỉ nan hữu ích cho bước đầu tạo dựng sự nghiệp của mỗi người.