Dạy Con Làm Giàu (Tập 3) - Hướng Dẫn Đầu Tư Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Lão Luyện cover

#1 - Phần 01 Chương 01 02 03 04

Dạy Con Làm Giàu (Tập 3) - Hướng Dẫn Đầu Tư Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Lão Luyện

00:00
00:00
Download Phần 01 Chương 01 02 03 04 audio
Download Phần 01 Chương 05 06 07 08 audio
Download Phần 01 Chương 09 10 11 12 13 audio
Download Phần 01 Chương 14 15 audio
Download Phần 01 Chương 16 17 audio
Download Phần 01 Chương 18 19 audio
Download Phần 02 Chương 20 21 22 23 audio
Download Phần 02 Chương 24 25 26 27 audio
Download Phần 02 Chương 28 29 audio
Download Phần 03 Chương 30 31 32 audio
Download Phần 03 Chương 33 audio
Download Phần 03 Chương 34 35 36 audio
Download Phần 04 Chương 37 38 audio
Download Phần 04 Chương 39 audio
Download Phần 04 Chương 40 41 audio
Download Phần 05 Chương 42 Hết audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Nếu bạn muốn tự kiếm một con đường làm giàu cho riêng mình hơn là đi tìm một con đường bằng phẳng, trơn tru để làm giàu...

Nếu bạn là những người muốn học hỏi về đầu tư để bước vào một thế giới của 10% người giàu kiểm soát 90% của cải của cả thế giới... thì đây là cuốn sách dành cho bạn.

Cuốn sách này sẽ cho bạn ý thức rõ sự đối lập khác nhau trong suy nghĩ lập luận giữa người đầu tư trung bình và nhà đầu tư giàu có. Nhà đầu tư giàu có luôn ý thức rõ về hai mặt của mỗi đồng tiền. Trong khi đó, người đầu tư trung bình chỉ lo nhìn có một mặt của đồng tiền mà thôi. Thế nhưng chính mặt đồng tiền mà người đầu tư trung bình không thấy đã kìm hãm họ không bao giờ giàu lên được, trong khi nhờ nó mà người kia lại càng giàu hơn.

Ngoài ra, cuốn sách không chỉ nói về đầu tư, những mách nước, hay những bí quyết làm giàu. Một trong những mục đích chính của cuốn sách là tạo cơ hội cho bạn có được một các nhìn khác về đầu tư.

Tác giả cuốn sách đã từng nhận thấy sự khác nhau giữa người cha nghèo và người cha giàu còn sâu sắc hơn cả số tiền mà mỗi người bố có thể đầu tư. Sự khác nhau đó chính là khao khát mãnh liệt vượt xa hơn cấp bậc đầu tư trung bình. Nếu bạn có niềm khao khát đam mê đó thì hãy bắt đầu với những trang sách.

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 3) - Hướng Dẫn Đầu Tư Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Lão Luyện audio by Robert T. Kiyosaki.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends