Dạy Con Làm Giàu (Tập 2) - Sử Dụng Đồng Vốn Để Được Thoải Mái Về Tiền Bạc cover

#1 - Lời Nói Đầu

Dạy Con Làm Giàu (Tập 2) - Sử Dụng Đồng Vốn Để Được Thoải Mái Về Tiền Bạc

00:00
00:00
Download Chương 01: Tại Sao Anh Không Kiếm Lấy Một Công Việc audio
Download Chương 02: Những Người Khác Nhau Thuộc Nhóm Khác Nhau audio
Download Chương 03: Tại Sao Mọi Người Chọn Sự An Toàn Hơn Là Sự Tự Do audio
Download Chương 04: Ba Kiểu Hệ Thống Kinh Doanh audio
Download Chương 05: Bảy Cấp Bậc Đầu Tư audio
Download Chương 06: Con Không Thể Thấy Tiền Bằng Mắt Được audio
Download Chương 07: Trở Thành Người Bạn Muốn audio
Download Chương 08: Tôi Làm Giàu Bằng Cách Nào audio
Download Chương 09: Hãy Là Ngân Hàng Đừng Là Kẻ Làm Công Cho Ngân Hàng audio
Download Chương 10: Bước Những Bước Nhỏ audio
Download Chương 11: Bước 1 - Chương 12: Bước 2 - Chương 13: Bước 3 audio
Download Chương 14: Bước 4 - Chương 15: Bước 5 audio
Download Chương 16: Bước 6 - Chương 17: Bước 7 - Chương 18: Thay Lời Kết (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Bạn đang đi học? Bạn vừa ra trường và chưa có việc làm? Bạn đang làm việc với mức lương ổn định? Bạn đang làm cho một công ty tư nhân tư nhân? Bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ? Bạn muốn được thoải mái về tiền bạc? Dạy con làm giàu tập 2 sẽ là bước khởi đầu cho bạn - những quan điểm mới về đồng vốn và cách sử dụng tiền hiệu quả.

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 2) - Sử Dụng Đồng Vốn Để Được Thoải Mái Về Tiền Bạc audio by Robert T. Kiyosaki,Sharon L. Lechter.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends