Đất Rừng Phương Nam cover

#1 - ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 01

Đất Rừng Phương Nam

00:00
00:00
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 01 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 02 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 03 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 04 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 05 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 06 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 07 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 08 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 09 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 10 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 11 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 12 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 13 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 14 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 15 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 16 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 17 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 18 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 19 audio
Download ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM - CHƯƠNG 20 (Hết) audio
Download Đất Rừng Phương Nam - Trọn bộ audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Câu chuyện mượn hình ảnh một cậu bé bị lưu lạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ để giới thiệu Đất rừng Phương Nam. Nơi đó, một vùng đất vô cùng giàu có, hào phóng và hùng vĩ với những con người trung hậu, trí dũng, một lòng một dạ theo kháng chiến. Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi như một xã hội của miền sông nước Tây Nam bộ thu nhỏ. Bởi ở nơi đó, người đọc đã tìm thấy hình ảnh người dân của vùng đất phương Nam từ sông Tiền, sông Hậu trải dài đến Kiên Giang - Rạch Giá, rồi xuống tận rừng U Minh, sau đó dừng lại ở Năm Căn Cà Mau. Bối cảnh trong Đất rừng phương Nam là cả một đất trời thiên nhiên ưu đãi, cánh đồng bát ngát mênh mông, sóng nước rì rầm, rừng rậm bạt ngàn trù phú, thú rừng hoang dã muôn loài... Nguồn: Hẻm radio

You are listening Đất Rừng Phương Nam audio by Đoàn Giỏi.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends