Audiobook: Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ

Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ cover

Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ

1 - Phần 01

00:00
00:00

Audiobooks Genres

Author

Description

Đây không phải là quyển sách học làm người dễ hiểu - nói về cách làm thế nào để trở nên có màu sắc tâm linh hơn.

Đây là một quyển sách thực dụng nói về cách làm thế nào để sống ở đời một cách cởi mở và chân thành, bằng trí huệ và lòng từ bi.

Đây là một quyển sách nói về việc thức tỉnh trước Thực tại - về sự làm người một cách trọn vẹn.

You are listening Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ by Steve Hagen.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge