Audiobook: Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh

Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh cover

Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh

1 - Phần 01A

00:00
00:00

Audiobooks Genres

Author

Description

Cuốn sách Đàn ông giấu chúng ta điều gì trong kinh doanh?, bạn sẽ biết các động lực dẫn dắt đàn ông đến thành công, những điều gì phụ nữ thường làm nhưng lại ngấm ngầm hủy hoại nghề nghiệp của họ, tại sao tụ tập với những người phụ nữ khác là một chiến lược nhất định thất bại và nên thể hiện hoặc che giấu cảm xúc tại nơi làm việc như thế nào cho phù hợp

You are listening Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh by Christopher V. Flet.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge