Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh cover

#1 - Phần 01A

Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Cuốn sách Đàn ông giấu chúng ta điều gì trong kinh doanh?, bạn sẽ biết các động lực dẫn dắt đàn ông đến thành công, những điều gì phụ nữ thường làm nhưng lại ngấm ngầm hủy hoại nghề nghiệp của họ, tại sao tụ tập với những người phụ nữ khác là một chiến lược nhất định thất bại và nên thể hiện hoặc che giấu cảm xúc tại nơi làm việc như thế nào cho phù hợp

You are listening Đàn Ông Giấu Phụ Nữ Điều Gì Trong Kinh Doanh audio by Christopher V. Flet.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends