Đại Thắng Quân Nguyên Mông Lần Thứ 3 cover

#1 - Kỳ 01 Lấy Cớ Quân Việt Lấn Biên Nhà Nguyên Phát Động Chiến Tranh Lần 3

Đại Thắng Quân Nguyên Mông Lần Thứ 3

00:00
00:00
Download Kỳ 01 Lấy Cớ Quân Việt Lấn Biên Nhà Nguyên Phát Động Chiến Tranh Lần 3 audio
Download Kỳ 02 Nhà Nguyên Tính Dùng Cả Triệu Người Đánh Đại Việt Dân Hán Lầm Than audio
Download Kỳ 03 Được Trả 5 Vạn Tù Binh Nhà Nguyên Vẫn Không Nguôi Dã Tâm audio
Download Kỳ 04 Quân Nguyên Kinh Hoàng Trước Tài Bắn Cung Nỏ Của Đại Việt audio
Download Kỳ 05 Nhà Trần Tung Cú Đấm Vào Mạng Mỡ Quân Nguyên Cục Diện Đảo Chiều audio
Download Kỳ 06 Quân Trần Đánh Tan Triều Đình Bù Nhìn Do Nhà Nguyên Ngụy Dựng audio
Download Kỳ 07 Quân Nguyên Lạc Lối Giữa Mê Cung Đại Việt audio
Download Kỳ 08 Hưng Đạo Vương Dùng Thủy Binh Đại Chiến Ô Mã Nhi audio
Download Kỳ 09 Quân Nguyên Tìm Cách Rút Lui Trong Danh Dự Cũng Không Xong audio
Download Kỳ 10 Quân Trần Bắt Sống Ô Mã Nhi Xóa Sổ Thủy Quân Nhà Nguyên audio
Download Kỳ 11 Quân Trần Dùng Liên Hoàn Kế Truy Kích Thoát Hoan audio
Download Kỳ 12 Nhà Trần Luận Công Ban Thưởng Trừng Trị Kẻ Hàn Nguyên audio
Download Kỳ 13 Thua Trận Thảm Hại Nhà Nguyên Vẫn Ngạo Mạn Khi Đòi Tù Binh audio
Download Kỳ 14 Bất Chấp Yêu Cầu Của Triều Nguyên Nhà Trần Vẫn Bắt Ô Mã Nhi Đền Tội audio
Download Kỳ 15 (Hết) Nhà Nguyên Chưa Nguôi Hận Muốn Phát Động Chiến Tranh Lần 4 audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Đại Thắng Quân Nguyên Mông Lần Thứ 3 audio by Quốc Huy.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends