Đại Thắng Quân Nguyên Mông Lần Thứ 2 cover

#1 - Kỳ 01 Đại Việt Đêm Trước Cơn Bão Kháng Nguyên Mông Lần Thứ 2

Đại Thắng Quân Nguyên Mông Lần Thứ 2

00:00
00:00
Download Kỳ 01 Đại Việt Đêm Trước Cơn Bão Kháng Nguyên Mông Lần Thứ 2 audio
Download Kỳ 02 Đất Trung Quốc Máu Chảy Thành Sông Đại Việt Tọa Sơn Quan Hổ Đấu audio
Download Kỳ 03 Vua Trần Dùng Kế Hoãn Binh Nhà Nguyên Không Dám Manh Động audio
Download Kỳ 04 Ngoại Giao Ăn Miếng Trả Miếng Sòng Phẳng Giữa Vua Trần Thánh Tông Và Hốt Tất Liệt audio
Download Kỳ 05 Trần Hưng Đạo Cạo Đầu Lừa Sứ Giả Phương Bắc audio
Download Kỳ 06 Ngại Đại Việt Nguyên Mông Xua Quân Đánh Chiêm Thành audio
Download Kỳ 07 Đại Việt Khẳng Khái Từ Chối Yêu Sách Phương Bắc Bảo Vệ Đồng Minh audio
Download Kỳ 08 Nhà Nguyên Huy Động Nhiều Quân Hán Khai Chiến Với Đại Việt audio
Download Kỳ 09 Vì Sao Nhà Trần Phải Hỏi Ý Kiến Nhân Dân Trước Khi Đánh Nguyên audio
Download Kỳ 10 Giặc Nguyên Đổ Quân Như Nước Lũ Hưng Đạo vương Chia Tướng Giữ Thành audio
Download Kỳ 11 Ba Mươi Vạn Quân Đại Việt Quyết Chiến 50 Vạn Quân Nguyên Tại Vạn Kiếp audio
Download Kỳ 12 Tướng Nguyên Nướng Quân Dưới Chân Thành Thăng Long audio
Download Kỳ 13 Quân Nguyên Mông Tung Đòn Gió Trần Nhật Duật Phá Thế Gọng Kìm audio
Download Kỳ 14 Tướng Nhà Trần Không Thèm Ăn Cơm Của Giặc Phương Bắc audio
Download Kỳ 15 Hưng Đạo Vương Xuất Binh Quân Nguyên Mất Vạn Kiếp audio
Download Kỳ 16 Tội Của Việt Gian Nước Sông Không Rửa Sạch audio
Download Kỳ 17 Nghệ Thuật Hành Quân Của Nhà Trần Khiến Quân Nguyên Thất Điên Bát Đảo audio
Download Kỳ 18 Dùng Binh Pháp Xưa Nhà Trần Khiến Quân Nguyên Đói Khát Hoảng Loạn audio
Download Kỳ 19 Cái Kết Đắng Của Việt Gian Trong Cuộc Chiến Kháng Nguyên audio
Download Kỳ 20 Nhà Trần Tung Quân Tinh Nhuệ Quân Nguyên Rơi Vào Thế Kinh Hoàng audio
Download Kỳ 21 Hưng Đạo Vương Tung Quân Sang Đất Trung Quốc Truy Kích Giặc Nguyên audio
Download Kỳ 22 (Hết) Nhà Trần Chém Toa Đô Giải Phóng Toàn Bộ Đại Việt audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Đại Thắng Quân Nguyên Mông Lần Thứ 2 audio by Quốc Huy.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends