Cựu Hoàng Bảo ĐạI cover

#1 - Cựu Hoàng Bảo Đại

Cựu Hoàng Bảo ĐạI

00:00
00:00
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại audio
Download Cựu Hoàng Bảo Đại (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

"Cựu Hoàng Bảo Đại" là sự tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp, cái được mất của nhân vật lịch sử - ông vua cuối cùng của Triều đình Nhà Nguyễn - Nguyễn Vĩnh Thuỵ - Bảo Đại. Tác giả Hoàng Trọng Miên đã tỏ ra thật sắc sảo trong cách tiếp cận các nguồn tư liệu quý của lịch sử, qua sự khảo nghiệm của các nhân chứng, vật chứng và sự gạn lọc đào thải của thời gian để tiểu thuyết hoá thành công hình tượng vua Bảo Đại, nhân vật chính của quyển sách này.

You are listening Cựu Hoàng Bảo ĐạI audio by Hoàng Trọng Miên.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends