Cuốn Sách Số Một Về Làm Việc cover

#1 - Giới Thiệu

Cuốn Sách Số Một Về Làm Việc

00:00
00:00
Download Phần 01: Công Việc Mới - Chương 01: Xử Trí Lời Mời Làm Việc audio
Download Phần 01 - Chương 02: Rời Khỏi Công Việc Cũ audio
Download Phần 01 - Chương 03: Chuẩn Bị Công Việc Mới audio
Download Phần 02: Tuần Làm Việc Đầu Tiên - Chương 04: Ngày Làm Việc Đầu Tiên audio
Download Phần 02 - Chương 05: Hiểu Rõ Mục Đích Của Bản Thân audio
Download Phần 02 - Chương 03: Hiểu Biết Là Sức Mạnh audio
Download Phần 03: Con Người - Chương 07: Nghệ Thuật Quản Sếp Mới audio
Download Phần 03 - Chương 08: Tìm Chỗ Đứng Trong Đội Nhóm audio
Download Phần 03 - Chương 09: Ứng Xử Với Cấp Dưới audio
Download Phần 03 - Chương 10: Hòa Nhập Và Xây Dựng Mạng Lưới Quan Hệ audio
Download Phần 04: Đường Cong Học Tập - Chương 11: Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức audio
Download Phần 04 - Chương 12: Quản Lý Thời Gian audio
Download Phần 04 - Chương 13: Giao Tiếp audio
Download Phần 04 - Chương 14: Thuyết Trình audio
Download Phần 04 - Chương 15: Họp Hành audio
Download Phần 04 - Chương 16: Làm Việc Từ Xa audio
Download Phần 05: Đối Đầu Với Khó Khăn - Chương 17: Đối Phó Với Những Người Khó Tính audio
Download Phần 05 - Chương 18: Đối Phó Với Những Chiêu Trò Công Sở audio
Download Phần 05 - Chương 19: Áp Lực Và Căng Thẳng audio
Download Phần 05 - Chương 20: Đương Đầu Với Thay Đổi Trong Công Việc audio
Download Phần 05 - Chương 21: Thực Hiện Thay Đổi Trong Công Việc audio
Download Phần 05 - Chương 22: Cảm Thấy Muốn Nhảy Việc audio
Download Phần 06: Cao Hơn Và Xa Hơn - Chương 23: Đào Tạo audio
Download Phần 06 - Chương 24: Đánh Giá Hiệu Quả Làm Việc audio
Download Phần 06 - Chương 25: Đã Đến Lúc Tăng Lương audio
Download Phần 06 - Chương 26: Thăng Chức audio
Download Phần 06 - Chương 27: Tiến Bước audio
Download Phần 07: Top 5 Bí Quyết Để Sống Sót Và Thành Công Trong Công Việc Mới - Chương 28 audio
Download Phục Lục (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Cuốn Sách Số Một Về Làm Việc audio by James Innes.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends