Cười Gượng cover

#1 - Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh

Cười Gượng

00:00
00:00
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio
Download Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tác giả: Hồ Biểu Chánh Loài người chìm nổi hụp lặn trong biển khổ, mê mẩn say đắm những mùi trần, hễ ai làm cái nhân tình thì được cái quả tốt, ai làm cái nhân dữ ắt được cái quả xấu cũng như chú lập vườn, hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cám ngọt, còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trái cam chua. Tú tài Hồng Xương tính cưới vợ đặng lập gia thất, mà tư tình với cô Hảo lỡ có thai rồii laị ham giàu, bỏ cô Hảo đi cưới vợ khác, đó là gieo một cái nhân không tốt, thế thì làm sao mà hưởng cái quả tốt cho được.

You are listening Cười Gượng audio by Hồ Biểu Chánh.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends