Công Đức Phóng Sanh cover

#1 - Phần 01

Công Đức Phóng Sanh

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

  1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh 3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn 4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện
You are listening Công Đức Phóng Sanh audio by Viên Nhân.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends