Chuyện rừng xanh tập 2 cover

Chuyện rừng xanh tập 2

Rudyard Kipling

1. Sợ đến từ đâu
2. Luật Rừng
3. Tụng ca Kabir
4. Bài ca chống con người của Mowgli
5. Cây gậy thúc voi của Vua
6. Ca khúc người thợ săn nhỏ
7. Chó Đỏ
8. Bài ca của Chil

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary