Chuông Nguyện Hồn Ai cover

#1 - Chuông nguyện hồn ai 1

Chuông Nguyện Hồn Ai

00:00
00:00
Download Chuông nguyện hồn ai 1 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 2 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 3 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 4 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 5 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 6 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 7 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 8 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 9 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 10 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 11 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 12 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 13 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 14 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 15 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 16 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 17 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 18 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 19 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 20 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 21 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 22 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 23 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 24 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 25 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 26 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 27 audio
Download Chuông nguyện hồn ai 28 audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Chuông nguyện hồn ai quả thật là một tác phẩm hiện thực khô khan nhưng không hề nhạt nhẽo. Quyển sách rất dày nhưng câu chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy ba ngày, đủ thấy Earnest Hemingway đã viết một cách chân thực, đầy đủ như thế nào. Nói thật là mới ban đầu sẽ cảm thấy chán và nhạt, nhưng càng lúc mình càng bị cuốn hút vào tác phẩm và khi đã gấp sách lại vẫn còn thẩn thờ rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Hãy đọc và cảm nhận chiến tranh cùng nỗi đau nó mang lại cho con người!

You are listening Chuông Nguyện Hồn Ai audio by Ernest HemingWay.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends