Chữ Tín Người Do Thái cover

Chữ Tín Người Do Thái

Nguyễn Duy Nguyên

1. Lời Giới Thiệu
2. Chương 01 Tín Ngưỡng Do Thái Là Tiền Bạc
3. Chương 02 Tính Cách Một Doanh Nhân Bẩm Sinh
4. Chương 03 Chỉ Hạnh Phúc Khi Trở Thành Người Giàu Có
5. Chương 04 Tiền Phải Đẻ Ra Tiền
6. Chương 05 Quan Hệ Là Chìa Khóa Kiếm Tiền
7. Chương 06 Bảo Bối Doanh Nhân Trí Tuệ
8. Chương 07 Chữ Tín Trong Kinh Doanh
9. Chương 08 Nghệ Thuật Sử Dụng Đồng Tiền
10. Chương 09 Xây Dựng Chữ Tín
11. Chương 10 Mạnh Dạn Đầu Tư Hóa Giải Rủi Ro
12. Chương 11 Mưu Lược Mượn Gà Đẻ Trứng
13. Chương 12 Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Lợi Nhuận Cao
14. Chương 13 (Hết) Mưu Mẹo Lách Luật Chính Sách Kinh Doanh

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary