Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp) cover

#1 - Để mở đầu: Nguyễn Ái Quốc - Việt Minh - Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

00:00
00:00
Download Để mở đầu: Nguyễn Ái Quốc - Việt Minh - Việt Nam dân chủ cộng hòa audio
Download Chương 1: 19 tháng 12 năm 1946 audio
Download Chương 2: Trở lại Tân Trào audio
Download Chương 3: Mùa hè yên tĩnh audio
Download Chương 4: Việt Bắc, Thu Đông 1947 audio
Download Chương 5: Hậu phương địch, Tiền phương ta audio
Download Chương 6: Du kích vận động chiến với chiến lược chiến tranh đồn bốt audio
Download Chương 7: Kháng chiến kiến quốc audio
Download Chương 8: Chuẩn bị Tổng phản công audio
Download Chương 9: Đại đoàn Quân tiên phong audio
Download Chương 10: Tiến tới giành chủ động trên chiến trường chính audio
Download Để thay kết luận audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Chiến Đấu Trong Vòng Vây (Hồi ức Võ Nguyên Giáp)

Hơn bốn chục năm đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ ngày có Đảng sẽ mãi mãi được khắc bằng những chữ vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh oanh liệt hàng ngàn năm dựng nước và chiến đấu giữ nước của dân tộc. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân ta đã vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc chiến đấu chống xâm lược ở một nước vì nó chứng minh những chân lý mới của thời đại mới.

Trong sự nghiệp vĩ đại đó hiện lên hình ảnh của Hồ Chủ Tịch , hùng vĩ mà giản dị, thiêng liêng mà gần gũi, rực rỡ mà thuần khiết như ánh ban mai. Dưới sự lãnh đạo của Người, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích có một không hai.

Tập Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ nhắc chúng ta nhớ về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng ngày ấy. Chúng ta tự hào về lịch sử của dân tộc, tự hào vì chính trong khói lửa và nước mắt đã sản sinh ra một thế hệ mới: Thế hệ Hồ Chí Minh. Thế hệ đó đã đảm đương nhiệm vụ làm người chiến sĩ xung kích chiến đấu cho một kỷ nguyên mới của đất nước, của loài người: kỷ nguyên của độc lập, tự do của chủ nghĩa xã hội.

Thế hệ đó đang tiếp tục đi lên theo tiếng gọi của Người.

You are listening Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp) audio by Hữu Mai.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends