Chiếc nhẫn thần cover

Chiếc nhẫn thần

Ngô Quang Vinh tuyển chọn

1. Chiếc nhẫn thần
2. Vera người đẹp
3. Chiếc thuyền bay
4. Nàng công chúa nhái
5. Kho báu
6. Bạc đến đầu gối, vàng đến ngực
7. Con gái và con riêng
8. Anh lính và nhà vua trong rừng

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary