Camera Obscura cover

Camera Obscura

Nicolaas Beets (AKA Hildebrand)

1. 00 – Voorberichten
2. 01 – Jongens
3. 02 – Kinderrampen
4. 03 – Een beestenspel
5. 04 – Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, eerste deel
6. 05 – Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, laatste deel
7. 06 – Humoristen
8. 07 – Familie Stastok – De Aankomst
9. 08 – Familie Stastok – De Ontvangst
10. 09 – Familie Stastok – Hildebrand ziet de stad en Pieter verstout zich pot te spelen
11. 10 – Familie Stastok – Het Diakenhuismannetje vertelt zijn historie
12. 11 – Familie Stastok – Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren, eerste deel.
13. 12 – Familie Stastok – Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren, laatste deel
14. 13 – Familie Stastok – Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan, eerste deel
15. 14 – Familie Stastok – Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan, laatste deel
16. 15 – Varen en rijden
17. 16 – Genoegens smaken
18. 17 – Een Oude Kennis – Hoe warm het was, en hoe ver
19. 18 – Een Oude Kennis – Hoe aardig het was
20. 19 – Een Oude Kennis – Hoe voortreffelijk zij was
21. 20 – Verre Vrienden
22. 21 – Narede, en Opdracht aan een vriend
23. 22 – De Familie Kegge – Een treurige inleiding.
24. 23 – De Familie Kegge – Kennismaking met menschen en dieren – eerste deel
25. 24 – De Familie Kegge – Kennismaking met menschen en dieren – laatste deel
26. 25 – De Familie Kegge – Een juffertje en een mijnheer
27. 26 – De Familie Kegge – Vaderangsten en kinderliefde
28. 27 – De Familie Kegge – Om te bewijzen dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn, en voorts iets droevigs
29. 28 – De Familie Kegge – De Grootmoeder
30. 29 – De Familie Kegge – Een concert
31. 30 – De Familie Kegge – Ochtendbezoek en Avondwandeling.
32. 31 – De Familie Kegge – Een hoofdstuk, waarmee de auteur ijselijk verlegen is, enzovoort.
33. 32 – De Familie Kegge – Het Hofje. De heer van der Hoogen af.
34. 33 – De Familie Kegge – Een groote Hans en Adelijke Heer, Besluit.
35. 34 – ’s Winters buiten
36. 35 – ’s Winters buiten, laatste deel
37. 36 – Gerrit Witse – Studentenangst
38. 37 – Oudervreugd
39. 38 – Gerrit Witse – Meisjeskwelling
40. 39 – Gerrit Witse – Vrienden-hartelijkheid – Eerste deel
41. 40 – Gerrit Witse – Vrienden- hartelijkheid- laatste deel
42. 41 – Gerrit Witse – Dokters lief en leed
43. 42 – Bijvoegsel der Derde Uitgave tot de Narede en Opdracht aan een Vriend
44. 43 – Vooruitgang
45. 44 – Het Water
46. 45 – Begraven
47. 46 – Eene Tentoonstelling van Schilderijen
48. 47 – De Wind
49. 48 – Antwoord op een brief uit Parijs
50. 49 – Teun de Jager
51. 50 – De Veerschipper
52. 51 – De Schippersknecht
53. 52 – De Barbier
54. 53 – De Huurkoetsier
55. 54 – Het Noordbrabantsche Meisje
56. 55 – de Limburgsche Voerman
57. 56 – De Markensche Visscher
58. 57 – De Jager en de Polsdrager
59. 58 – De Leidsche Peueraar
60. 59 – De Noordhollandsche Boerin
61. 60 – De Noordhollansche Boer
62. 61 – De Baker
63. 62 – Brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

De Camera Obscura is een verzameling verhalen en beschouwingen van Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets. “De Camera”, zoals het boek gemeenzaam is gaan heten, verscheen in 1839. Beets schreef de meeste stukken in 1837 als student Godgeleerdheid in Leiden. Het boek geeft een beeld van het Nederland van de trekschuit en de postkoets, waar rond die tijd gewerkt wordt aan de eerste spoorlijn. Het bekendste gedeelte van het boek is dat over de familie Stastok. Hierin gaat Hildebrand logeren bij een oom en tante die de vleesgeworden burgermensen zijn uit het begin 19e eeuw. Schrijnend is “Het diakenhuismannetje vertelt zijn verhaal”, dat blijk geeft van inzicht van de schrijver in de wantoestanden in zijn tijd. [Wikipedia ]