Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở cover

#1 - Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở

Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở

00:00
00:00
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio
Download Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Phong thủy vốn bắt nguồn từ Kinh dịch, vì thế đạo lý ở đây cũng tương đồng. Những phương vị khác này trong nhà đều có những sự phân bố tinh khí khác nhau, trong đó có cát và hung, nếu như ở hướng cát lợi mà xuất hiện động khí thì có thể thôi trợ sự cát tường, còn về cát lợi của phương hướng nào thì phải xem tinh khí và tứ thú để quyết định. Cũng tương tự như thế, nếu ở hướng hung sát xuất hiện động khí thì sẽ khuấy động hung khí, còn nếu phát sinh loại tai ương gì thì cần phải sực vào tinh khí và tứ thú để suy đoán.

You are listening Cẩm Nang Phong Thủy Nhà Ở audio by Trần Di Khôi.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends