Bút Ký Lính Tăng - Hành Trình Đến Dinh Độc Lập cover

#1 - Hành trình đến Dinh Độc Lập 1

Bút Ký Lính Tăng - Hành Trình Đến Dinh Độc Lập

00:00
00:00
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 1 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 2 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 3 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 4 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 5 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 6 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 7 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 8 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 9 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 10 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 11 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 12 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 13 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 14 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 15 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 16 audio
Download Hành trình đến Dinh Độc Lập 17 audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Hành trình đến ngày chiến thắng chẳng hề dễ dàng như có người đã từng suy nghĩ: về không gian nó trải dài hàng nghìn cây số, về thời gian là nghìn ngày có lẻ cùng với bao mất mát, hy sinh, anh hùng và hèn nhát, cao thượng và thấp hèn, vinh quang và cay đắng…

Cuốn sách này của một chiến sĩ trong đại đội viết ra xin kể về hành trình đó, như một nén tâm nhang thắp cho những người đã khuất và cũng là món quà tặng cho những người đồng đội đã rời quân ngũ đang ngày đêm bươn chải với đời thường.

You are listening Bút Ký Lính Tăng - Hành Trình Đến Dinh Độc Lập audio by Nguyễn Khắc Nguyệt.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends